Der kommer snart 5G. Information til det danske folk.

5G er ikke sundt eller uden påvirkning af helbredet, hvis du tror det.

Der kommer snart 5G. Til næste år bliver der skruet op for mikrobølgerne. God grillning.

Nu skal vi alle have en langsommelig tur i mikro ovnen, nu har de fundet ud af at 4G ikke kan stege menneskeligheden nok, så fra næste år bliver der lige skruet op til 5G. Der vil i løbet af de næste år komme flere tilfælde af kræft og andre lidelser, øgning af demens, svimmelhed, konfus, celleforandringer, genetiske mutationer som mødre vil føre videre til sine kommende børn, svækkelse af nervesystemet, hyperaktivitet og stress, vil blive set som aldrig før.

De elektromagnetiske impulser er så fine og gennemtrængende i 5G at de bliver draget af dine naturlige elektro impulser som du har i kroppen, som bla. tanker består af, derfor kan det påvirke din adfærd, tankemønster, humør og dit forhold til virkeligheden. Nervesystemet, de små nervetråde som sender signaler mellem hjerne og kroppen, og som giver signaler til hvordan du bla. bevæger dig og reagere, består også af fine naturlige elektriske impulser. Du vil i den grad blive påvirket af 5G.

Lægerne vil se flere nye tilfælde af kræft, nye uforklarlige lidelser og forværring af andre lidelser som epilepsi og autoimmune lidelser. Og som vi kender lægerne i danmark, så har det bestemt ikke noget med 5G at gøre hvis du prøver at få din læge i dialog om 5G og dine symptomer. Men en psykiatrisk diagnose kan vel nemt komme på tale. Medicinalindustrien i sammenrådet med teleselskaberne er det største og farligste våben vi har i Danmark.

Man må sige at teleindustrien holder sine kunder tæt på sig, og det er der en god grund til. Teleselskaberne er ikke en del af militæret, og dog, da deres sende master, mobilmaster og GPS systemer bestemt også er nødvendig for militæret, så er spørgsmålet, hvad skal 5G egentlig bruges til, hvad sker der bag det hele andet end det ændre og vil påvirke alt biologisk som dyr, mennesker og planter.

Ud over det påvirker menneskeligheden, har militæret nu udviklet et nyt våben der kræver 5G, kunne man spørge sig selv, er det mobilmasterne i sig selv som måske er det våben på alle vores hustage, der i et split sekund kan grille os alle, ved at fyre op for knappen. Ja, nu går der lidt konspiration i den, men der er noget dybere i det.

Så dyrt og skadelig et projekt som 5G bliver, giver bestemt spørgsmål. For internettet bliver ikke meget hurtigere, og fibernet, fiberkabler er stadig det hurtigste og mest stabile internet man kan få, det er 5G ikke.

I Japan køre man med fibernet overalt, og det giver ikke farlige stråler på samme måde, 5G er et våben.

Men en dag vil lægerne politikerne og endda teleselskaberne komme til at ligge på sine knæ med deres grædende tåre og sige undskyld, det er bestemt blevet mere klart med 5G.

Ingen medier, politikere eller nogle i sundheds systemet har retten til at belære borgerne om hvad der er farligt og ikke farligt så længe der er 5G i luften, det er en dobbeltmoralsk korrupt holdning, spørgsmålet er om rygning stadig er det farligste, luftforurening og klimaforandringerne. 5G skal med på listen over det som skader sundheden mest, det går vi ind for.

Lyt ikke til de manipulerende stats betalte forskere og læger som medierne giver fri tale i nyhederne, ikke kun om 5G men både det ene og det andet.

De vil overbevise dig om alt andet end sandheden, og de bliver betalt for det igennem deres løn. Det hele handler om politik og penge, hvordan du har det er både politikerne og sundheds systemet helt ligeglad med, bare du ikke har det godt.

Læs og søg om det på Engelsk eller Tysk, så skal du se hvad de har fundet ud af, og de er meget dygtige i deres forskning omkring elektromagnetisme og 5G.

5G flere tilfælde af kræft og andre lidelser. Vi vil se en kraftig stigning.

Når vi får 5G så bliver det spændende at se hvordan stigningen i kræfttilfælde, slagtilfælde, endnu flere med stress og dysfunktionelle lidelser, hvis disse 5G master og mobilstråler ikke har taget livet af mig inden de næste statistikker, vil jeg se sammenkoblingen af nye lidelser flere dødsfald og kræfttilfælde efter opsættelsen af 5G. Hvordan den langsomt stiger og eksplodere.

Sundhedssystemet finder nok på noget fake og giver noget andet skylden, men de kommer til at se sig selv i øjnene når underlige symptomer rammer dem selv. Hvor stor en procentdel af de der arbejder for teleselskaberne har el allergi EHS, det bliver der ikke talt om, men der er rigtig mange mennesker i en stor eller mindre grad. Det er ikke god reklame. De kan også manipulere lidt eller fake med de sande stattestikker, som de gør med alt det andet.

Er mobilstråler farlige? Er mikrobølger farlige?

Her på siden vil du finde viden omkring helbred og sundhed inden for emnet mobilmaster, mobiltelefoner, strålefare og konsekvenser af brug, og opholde sig konstant i mikrobølger fra mobiltelefoner og mobilmaster. Hvad er muligheden for at udvikle problemer med helbredet og hvilke symptomer viser sig på børn og voksne.

Det materiale som vi har valgt at bygge op her på siden, er gennemgået materiale fra forsøg og påviselige forskningsresultater udført af seriøse forskere og professorer, vi har valgt at dele denne viden om emnet på farligemobilmaster.dk Da det er svært at finde gode dybe forskningsresultater på dansk eller som ikke er undersøgt af mobilselskaberne selv eller statsbetalte forskere som medierne ofte giver fri taletid, disse undersøgelser dokumentere intet.

Dybe undersøgelser i Danmark om strålefare ved mobil og master er ikke det der bliver brugt ressourcer og penge på. Materiale er opsamlet fra Tyskland, Østrig, Schweiz, England, Holland, Irland, Sverige og USA.

Vi komme nærmere ind på el overfølsomhed som også hedder EHS. Vi ser nærmere på hvorfor EHS er en godkendt lidelse i Sverige og andre lande men ikke i Danmark. Danmark er desværre lang bag sin udvikling på det punkt, i erkendelse og forskning.

På WHOs liste er mobilstråling næsten på højde med rygning, men det erkender sundhedsstyrelsen i Danmark ikke, i stedet får vi manipulerede forsknings resultater stukket ud i medierne, trods at der er et hav af dokumenter fra udelandet, som viser noget helt andet.

Flere informationer fra udelandet hvor eksperter og forskere advare mod mere end 3G og at 5G er noget der ligner et våben og kan give grufulde konsekvenser i fremtiden for både mennesker dyr og alt biologisk. Det kommer vi nærmere ind på.

5G kommer til at tage livet af nogle af os. Men det er vel også meningen.

Hårdt ramt af EHS og flere mennesker vil få denne lidelse.

EHS. El allergi. Elektro Hyper Sensitivitet.

Nogle skal stå til ansvar for de konsekvenser det giver med 5G, og der sidder mennesker både ved sundhedsstyrelsen, politikere, teleselskaber, menneskerne helt oppe på grenen som styre dette show trænger til en stor røvfuld. Lægelig misinformation, sundhedsstyrelsens negligering af farligheden og konsekvenser er der ingen af. Men bare vent til tiden er moden.

500.000kr i erstatning for flere påtvungne lidelser er vel ok, jeg har ikke haft noget valg hvor mobilmasten skulle stå. Og jeg står her med en dyb vel dokumenteret udredning fra Sverige på EHS. Det værste er de anfald som står mere og mere ofte på af hjerteflimmer når jeg er i nærheden af mobilmasterne. Muskelkramper, stress, kløe, jeg føler mig grillet levende og er bange for at udvikle kræft. Kommunen i Danmark griner af mig og siger der snart kommer en mobilmast mere op i nærheden af hvor jeg bor. Jeg har kvalme.

Langt væk oppe i Sveriges vildmark trives jeg helt normal, men jeg har en lejlighed med en mobilmast i Danmark.

5G kan blive potentielt farlig for menneskeligheden.

Det nye 5G netværk er ikke bare lavfrekvente bølger, de er ekstreme lavfrekvente og er meget mere farlige end 4G. 5G er Millimeterbølger MMW bølger det er endnu stærkere mikrobølger, som de tidligere generationer ikke har haft.

5G bliver 100 til 1000 gange hurtigere og kraftigere end 4G men ikke på din computer eller telefon. Det begynder at ligne noget der minder om et våben, derfor skal vi tage dette mere seriøst end nogensinde.

Nervesystemet og nerve trådene i kroppen er elektriske, en naturlig menneskelig elektromagnetisme som vi skal have for at kunne eksistere. Tanker og hjernen består af elektriske impulser. Det vil sige at huden indeholder nerver og meget små mekanismer som har forbindelse til nervesystemet, og hele dette system er elektrisk, sagt meget groft.

Den naturlige menneskelige elektromagnetisme som vi har i kroppen for at kunne eksistere drages af strøm og andet elektromagnetisme, faktisk som magneter der drager hinanden. 5G er en meget lav frekvens i sin bølgeform, det betyder den trænger ingennem næsten alt, levende organismer og alt biologisk vil blive påvirket og på samme tid er strålerne så kraftig i styrke på grund af de lave bølger i strålingen, derfor er den meget mere farlig. 

5G er også meget mere følsom elektromagnetisk stråling end 4G, derfor finder 5G vej til andet end mobiltelefonen og din pc, den finder bland andet vejen til menneskets nervesystem igennem nerverne i huden, den vil drage 5G og så har vi et meget stort problem rent biologisk. Menneskeligheden vil komme til at mærke det på længere sigt, nogle før end andre. Det handler om et hav af somatiske lidelser og mentale lidelser.

 • Beskyt dig mod 5G Stanniol alufolie 2 til 3 lag.

  Måske tror du ikke på dette, men prøv. Helt normalt husholdnings alufolie beskytter dig mod mobilstråler i dit hjem. Husk at vende den blanke side ind mod væggen da det er denne side af sølvpapiret der er mest effektiv til at reflektere strålerne tilbage. 2 til 3 lag er nok til at beskytte dig og din familie. Og alufolie afgiver ingen dampe eller er farlig, vi har undesøgt det nøje.

 • Flere og flere Danskere er gået i gang med at beskytte sig mod 5G.

  Der er en rigtig god grund til at beskytte sig mod mobilstråler og masterne. Der er en rigtig god grund til ikke at kunne stole på det Danske sundheds system og myndighederne. Læger i USA, Tyskland, Frankrig, Sverige advare mod 5G. Der er lavet veldokumenteret forskning på området. Læs mere her på siden.

 • 5G er et våben der er værd at beskytte sig imod.

  Stanniol er måske en nem billig og midlertidig løsning, men det kan lade sig gøre, hvis man kan leve med det ser lidt anderledes ud. Man kan evt. hænge et vægtæppe op eller dekorere væggene med flotte flamingo fliser, som er beregnet til at dekorere vægge med, så kan man slet ikke se sølvpapiret. Husk at lave små huller i alufolien så væggen kan ånde.

5G er farlig gift. 5G er ikke sundt men det tror læger og politikere.

I Danmark er denne stråling ikke anerkent som potentiel farlig, trods mange undersøgelser i både Tyskland, Frankrig, Sverige, Rusland, Italien og Østrig, videnskabeligt har dokumenteret i flere rapporter at det er mere farlig end man havde regnet med.

I Østrig er offentlig trådløs begrænset, og regeringen ser meget strengt på dette, da man ikke ønsker at disponere mennesker for mikrobølger. Der er regler på grund af stærke påvisninger og dokumentation på forskning af emnet om at det biologisk er farligt og for enkelte mennesker direkte livstruende, bla. de mennesker der har EHS.

Eksperter advare mod 5G. Eksperter i Tyskland mener, at de nye 5G celletårne, mobilmaster er farligere end andre master der stråler med 4G, hvilket vil skabe en helt ny vifte af sundhedsmæssige problemer for alle mennesker med tiden, nogen før end andre.

5G stråler er farligere end 4G på grund af den kortere længde i selve strålerne, de kaldes millimeterbølger (MMV), det kræves for at understøtte båndbredden af 5G. 5G telefoner og 5G WiFi i hjemmene, vil give konsekvenser som dødbringende gift forklare flere forskere og læger rundt omkring i verden. Læs mere i symptomer og hvorfor.

Flere sygdomme og autoimmune lidelser på grund af stråling 5G.

Tidligere var der kun antenne master, der udsendte stråling på 2G GSM900MHz, GSM1800MHz, nu har vi yderligere antenner 3G UMTS 2100MHz og 4G 1800MHz som er med flere forskellige frekvenser. Alle er med forskellige bølgeformer og med mere eller mindre ukendte virkninger på mennesker.

Denne tendens vil fortsætte i de følgende år med nye, mere hurtige og mere kraftige master, der tilføjes til den eksisterende mobilmast netverk, uden at stoppe strålingen fra de eksisterende master med 2G, 3G, 4G. Det nyeste er 5G.

Spasmer, og flere tilfælde af akutte uforklarlige muskelkramper, forøget stress og kronisk trætheds syndrom (ME) på grund af mikro bølgernes pulserende effekt på nervesystemet og immunsystemet, der kommer en absolut forøgelse i tilfælde af kræft på 70 procent de kommende 8 år, spår man i Tyskland.

Det er ikke sikkert din læge vil acceptere denne forklaring, og i stedet henlede dit forslag til en psykiatrisk diagnose, det er dejlig nemt for lægen, så skal han ikke gøre sig klogere, på samme tid for han flere penge i lommen, og medicinalindustrien jubler og griner.

Desværre bliver der ikke i Danmark taget hensyn til forskning på området fra resultater fra udlandet. Og undersøgelser i Danmark er begrænset eller slet ikke udførte i praksis selv om der er lavet manipulerende journaler uden undersøgelser. i danmark formoder man kun og alligevel, skal disse overfladiske manipulerede resultater overbevise danskerne om at det ikke er farlig med en 5G mobilmast i baghaven.

Det ser ikke sådan ud lige nu, men det vil komme til at koste Danmark mange kroner, det vil blive meget dyrt. Nyeste forskning i USA Irland og Tyskland viser foruroligende resultater på helbredet på alt levende også mennesker, 5G vil vise helt nye resultater af konsekvenserne og bivirkningerne af disse 5G stråler. Det vil komme til at koste samfundet mange flere penge, end rygning og fedme.

5G er navnet på en ond dæmon.

5G er navnet på en dæmon, bag ved 5G står djævlen selv i form af dit teleselskab som vil sælge dig mobiltelefoner.

Det er individuelt hvad det enkelte menneske vælger i livet, men at vælge et giftemål og gøre 4G eller endda 5G til sin brud er en dæmonisk besættelse. Samfundet står med et meget stort problem, ikke kun med hensyn til sundhed men også med hensyn til samfundets udvikling og den menneskelige udvikling.

Biologisk zombieficering af menneskeligheden føre til flere krige mord og terror, velkommen til 5G. Medicinalindustrien står til rådighed igennem din læge hvis det bliver så slemt, og først når du kommer til dette punkt i livet render det sidste håb ud for at se en fjern afkrog af den virkelighed du lever i og skriger efter, til den helt forsvinder. Tak dit teleselskab for det.

Husk når virkeligheden bliver en længsel eller til en drøm, så er du ikke levende mere. Så er du tilstrækkelig zombieficeret til glæde for de der nu styre dit liv i virkeligheden, det eneste du tror du har kontrol, meninger og liv i er din telefon, nu er du død.

En tankevækkende tekst af René Krupinski.

 • 5G stråling er meget farligt. Fæld mobilmasterne NU.

  5G Nej tak.

 • Ja til livet NEJ til zombieficering af 5G stråling.

  5G Nej tak.

Mikrobølger i nærheden. 5G opvarmer en smule.

Celletårn som afgiver elektromagnetisk stråling. I Gug lidt uden for Aalborg.

Mikrobølger er ikke sunde at være i nærheden af, og disse stråler er heller ikke ufarlige. Det vil påvirke vores organisme og trivsel da det er en konstant påvirkning, for de fleste mennesker fra fødsel til død, igennem hele livet.

Snart vil vi komme til at se konsekvenser og kende til de biologiske forandringer som vil give både et livskvalitetsproblem og et stort samfundsproblem. Der er på nuværende tidspunkt skrevet flere rapporter om undersøgelser på forskningsresultater og synbare konsekvenser på både mennesker og naturen, som er konstateret på grund af målbart overophedning ved celletårne, mobilmasterne som afgiver elektromagnetisk stråling.

http://www.stopsmartmeter.dk/

https://mailchi.mp/jfk21/5g-er-det-farligt

Ekspert. Smid din mobil ud af soveværelset.

Oversat fra Svenske nyheder 4 Mar 2019 direkte fra SVT. Se link nederst i artiklen.

Vores skærmbrug er steget betydeligt i de sidste 10-12 år. Vi kender endnu ikke fuldt ud virkningerne af denne hurtige ændring af vores adfærdsmønster. Men vi ved meget, forklarer lægen i psykiatrien Anders Hansen. I dag ved vi, at så snart mobiltelefonen er i soveværelset, sover du i gennemsnit 21 minutter mindre. Mit første råd til folk med søvnproblemer er altid at smide mobiltelefonen ud af soveværelset først, siger Hansen.

De utallige positive sider af digitalisering har sandsynligvis ikke undgået nogen bivirkninger. Vi begynder at forstå mere og mere nu. Dybest set er dette et godt eksperiment, jeg tror både personligt og mange af mine kolleger, siger øverste læge i psykologi Anders Hansen. Han besøgte SVTs Morgonstudion for at snakke om, hvordan den digitale livsstil påvirker vores helbred og om hans nye bog om emnet.

Hansen mener, at skærmbilleder gør os uinteresserede i vores omgivelser, hvilket synes at drive til stress, men for nogle kan det spidse over, så man begynder at føle sig meget dårlig. Voksne bruger i gennemsnit mobiltelefonen tre timer om dagen, mens børn gør det overalt mellem fire og fem timer. For det meste er vores koncentration stærkt forstyrret, såvel som vores søvn.

I dag ved de fleste (i Sverige), at så snart mobiltelefonen er i soveværelset, sover du i gennemsnit 21 minutter mindre. Dette ses i lyset af, at antallet af unge, der søger hjælp til søvnproblemer siden begyndelsen af ​​00'erne er steget med et sted omkring 500 procent, siger Hansen. Han har mange unge patienter, der siger, at de vil have sove piller. Men hans første råd er altid at smide mobiltelefonen ud af soveværelset først.

Nogle patienter svarer mig, at det er helt urealistisk, mens nogle adlyder Rådet. Et par dage senere kom en person til mig for at takke mig for at have sovet om natten. Han sagde det var ikke sværere end det, siger Hansen.

Papirbog bedre end e-bog.
Ifølge Hansen er der undersøgelser, der tydeligt viser, at vi indsamler information bedre til hjernen, når vi læser på et papir eller i en traditionel bog end for eksempel på en tablet eller e book. Vi ved ikke, hvad det hele afhænger af, men det menes at det er relateret til den kendsgerning, at langvarig hukommelse og hukommelsen af ​​stedet i hjernen er korreleret med hinanden. En fysisk bog er noget, som du kan holde på, og forholde dig til, "siger han.
Når det kommer til skærmtid for børn og unge, tror Hansen ikke på at tidsbegrænse tiden med elektronik hjælper meget.

I stedet bør man sætte telefoner og pc til side og prioritere tid til andre ting, såsom spil, møde venner eller gøre noget konkret. Mobiltelefonerne skal fjernes fra klasseværelserne. Bare at have mobilen i nærheden, og hele tiden er nødt til at modstå impulsen til at samle den op, forårsager vores koncentration og hukommelse at blive forstyrret, siger han.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/experten-slang-ut-mobilen-ur-sovrummet 

Test af 5G mobilmaster i Holland endte fatalt for mange fugle.

I Holland har man afprøvet 5G mobilmaster, ikke nogle medier havde talt om dette indtil for nogle dage siden. Flere hundrede fugle faldt ned fra himlen.

Med stor undren blev disse fugle hurtig samlet sammen i store sække og sendt til grundig undersøgelse. Nej det var ikke fugleinfluenza, det var ny opstillede mobilmaster der var blevet afprøvet på samme tid i samme område hvor fuglene faldt. På fuglene kunne man se små indre skader af påvirkning af lavfrekvente mikrobølger. 

 • Massedød af fugle i Haag i Holland.

 • Fuglene bliver hurtigt samlet i sække.

 • En død fugl på vej til undersøgelse.

 • Død fugl skal undersøges samme dag en ny mobil mast er blevet testet i samme område.

 • Her bliver fuglen undersøgt, efter grund undersøgelse finder man fuglene påvirket af mikrobølger som har opvarmet fuglene, nok til død, fra en 5G mobilmast test i Haag.

Mikrobølger griller os alle langsomt. Hvorfor er dette projekt så vigtig, hvor mange penge bliver der brugt på at sætte de dødelige master op og hvilke konsekvenser vil det have på alt liv og naturen. Bor du i et område som ligner indersiden af en tændt mikrobølgeovn. Har du styr på om du er påvirket, har symptomer i kroppen og hvor mange mobilmaster der er omkring dig. Måske skulle du være mere opmærksom. Det er nemt at få øje på hvad elektromagnetisme fra disse master gør ved dig. Måske har du symptomer men ved ikke hvorfor. Find svar og find ud af det. Velkommen til www.farligemobilmaster.dk

Foreningen for EHS - ELEKTRO HYPER SENSITIVE.

elektrosmognejtak.dk

Her finder du information http://www.ehsf.dk hvis du har mistanke om at du har EHS, Elektro Hyper Sensitivitet.