Den sandhed nyhederne og medierne dækker over skal frem i lyset. Det nyhederne aldrig vil fortælle dig men som du måske godt ved.

Konspirationer bliver skabt af de som ikke svare ærlig på de spørgsmål de bliver stillet. Hvorfor skal vi gøres blinde når vi kan se 2020.

Velkommen til farligemobilmaster.dk stedet for sjældne observationer, mystiske fænomener, vejrmanipulation, vacciner, mobilmaster, coronavirus (COVID19), 5G, geoengineering, HAARP og mere.

Himlen over Danmark. Vi vil i første omgang i teorierne holde os til jordnære forklaringer og muligheder, hvor menneskeskabte hændelser og naturen kan være første logiske mulighed. Derefter bliver nettet støvsuget på flere sprog for at finde yderlige forklaringer, sidste mulighed er vurderingen af den givende hændelse som kan skabe en konspiration eller en formodning.

Vacciner og vaccinering. Ingen konspirationer, men veldokumenterede dokumenter fra flere forskere virologer og læger fra udlandet med stor viden og kompetencer inden for deres fag. Vi har fundet dokumenter og forskningsresultater fra Tyskland, England og USA om hvorvidt de forskellige vacciner er farlige eller ej for dig og dine børn. De resultater vi har fundet er IKKE fra eksperter der er betalt for at sige noget andet end sandheden som vi ser det i Danmark. Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ved Statens Serum Institut har ingen skrupler, han er nærmest farlig i sine råd og udtalelser.

Konspirationer bliver skabt af medier og politikere.

Konspirationer bliver ikke skabt af konspirations teoretikere, de bliver skabt af alle de ubesvarede spørgsmål og tågede til tider manipulerende svar som intet fortæller noget alligevel, oftest kommer dette ved forsøg på at aflive og undertrykke sandheden som enkelte personer ind i mellem får offentliggjort. Medierne og politikerne arbejder ganske glimrende sammen om at skabe en masse konspirationer.

Det kunne måske også være at konspirationer er skabt af mennesker som allerede vidste det før det skete, måske er der mennesker der bare ved hvad der sker og foregår. Mennesker der er tilstede i det der hedder nuet. Mennesker ved meget mere end det der bliver fortalt, og det der bliver fortalt er ikke altid sandt, så ved vi det. Man ser når ministrene, statens serums institut og de alle står og lyver på åben skærm. Se deres øjne og kropssprog, hør måden de snakker på og deres røst, måden de sammensætter deres formuleringer og tale.

Du vil aldrig tvivle når du høre sandheden. Sikke meget manipulation og fake news vi ser i de danske medier. Alle kan se det, du ser det når du ikke høre om selve emnet men ser på alt det andet, se dem dybt i øjnene når de taler på tv så ved du hvad det er de mener helt bag ved. Hvorfor skulle medierne ikke skabe konspirationer når vores chefer og ledere ikke taler sandt om det de egentlig står og snakker om. Mange konspirationer er kommet frem igennem tiderne, men det tager tid, erkendelse og overbevisning for de som ikke kan se og høre det.

Vaccinerede personer kan teoretisk smitte ikke vaccinerede personer med Virus.

Vaccinerede personer kan teoretisk smitte ikke vaccinerede personer med Rubella Virus. Røde hunde infektioner er også blevet rapporteret. Subakut skleroserende panencephalitis (SSPE) er blevet rapporteret hos børn, disse børn blev dokumenteret for at have modtaget mæslingesvaccine. I de fleste modtagelige mennesker er små mængder af den levende rubella virus udskilt fra halsen eller næse 7 til 28 dage efter vaccination. Der er ingen beviser for, at rubella virus kan overføres til anden person fra den vaccinerede når de kommer i kontakt, men tæt personlig kontakt er blevet accepteret som en teoretisk mulighed for at kunne smitte med rubella virus til en person der ikke er vaccineret.

Vaccine overførsel af rubella virus gennem modermælk er blevet noteret som en mulighed, og kvinder vaccineret med en kan overføre viruset til deres ammende babyer. I en undersøgelse viste flere spædbørn sig at have serologiske tegn på røde hunde infektioner uden alvorlig sygdom, i nogle børn blev der fundet virus der viste sig at være typisk for rubella.

Vaccine producenten til MMR og MMR-V nægter rapporter om overførsel af levende svækkede kusma eller mæslingesvirus fra personer, der vaccineres og har tæt kontakt. Svampe virus igennem vaccine som sekretion i modermælk er ikke kendt.

I 2012 blev der også offentliggjort en rapport, der beskriver et sundt 15 måneder gammelt barn i Canada, der udviklede irritabilitet, feber, hoste, conjunctivitis og udslæt inden for syv dage efter en MMR-vaccine. Blod- urin- og en halspinde test bekræftede en vaccinestamme af en mæslingevirusinfektion 12 dage efter vaccination.

Dette er bevist igennem dyb avanceret forskning på et højt plan. Man skal tage højde for at i Danmark kan man have ændret nogle af vaccinernes navne, og ændret navne på indholds stoffer i vaccinerne, som alligevel giver samme indhold og resultat.

Ud over det har de danske eksperter som udtaler sig og medierne valgt Peter Henrik Andersen, afdelingslæge ved Statens Serum Institut, det er helt uacceptabelt han kan udtale sig som han gør. Han er stats ansat, og naturligvis vælger man ham, med en god bonus oven i hatten for at fordreje sandheden. Men at invitere en forsker som er både statslig uafhængig, dybere og mere seriøs til sit arbejde skal medierne nok holde sig fra. Spørgsmålet er om man i Danmark har råd, ressourcer og teknologi til at komme ind til sagens kerne, og at det kan lade sig gøre at finde dybe sande resultater uden for Danmark.

Se mere under vacciner.

Fugle kan se stråler det menneskelige øje ikke kan se. Enkelte arter kan endda se 5G.

Nogle fuglearter kan se mikrobølger mobilstråler og andet. Deres adfærd kan ændre sig og blive forstyrret.

Vidste du at forskning i både Tyskland og Rusland har vist at nogle fuglearter kan se elektromagnetiske stråler og radiobølger, det er dokumenteret at deres følsomme adfærd viser påvirkning af både lavfrekvent og højfrekvent stråling, inklusiv mobilmaster og andet.

https://purews.inbo.be/ws/files/271981/174566.pdf

https://www.researchgate.net/post/Can_the_electromagnetic_signals_and_transmission_of_telecommunication_systems_be_considered_a_sort_of_environmental_pollution

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/05/17/electromagnetic-radiation-power-lines-phone-masts-poses-credible/

https://www.newscientist.com/article/dn13811-birds-can-see-the-earths-magnetic-field/

Chemtrails er farlige. Jorden kan ikke ånde og det bliver varmere.

Flystriber der ekspandere og skaber forandringer i vores klima.

Chemtrails ekspandere og skaber forandringer i vores klima, her skulle være en klar blå himmel. Istedet skabte de hvide fly striber en hel overskyet himmel, det er en stor unaturlig forandring. Jorden er tvunget ind i en kunstig menneske skabt cyklus, som vil komme til at skabe forandringer i vores klima. En typisk blå klar himmel med mange striber fra fly, skaber til tider underlige sky formationer som ekspandere. De forsvinder ikke hurtig igen som contrails. Contrails forsvinder blot efter 5-12 minutter, i en tør atmosfære efter få sekunder, efter temperatur og fugtighed. Hvor en chemtrail vil udvikle sig helt abnormt sammenlignet med contrails. Jeg har observeret at chemtrails har problemmer med at expandere jo mere koldt der er i atmosfæren, dette er en obsavation jeg har gjort mig igennem alle de time lapse videoer jeg har lavet igennem tiderne.

Chemtrails begynder ret hurtig at folde sig ud og brede sig, efter 10 min til en halv time kan de næsten ligne naturlige skyer, det ses hvis man time lapser med et video kamera og bruger lidt sund fornuft. Når de har haft rigtig travlt og flystriberne nærmest dækker hele himlen og dog stadig ses tydeligt med et systematisk mønster i formationerne, fordi de er blevet sprøjtet fra fly i bestemte og planlagte retninger og ikke er dannet naturligt. Når man ser en front nærme sig og den kommer ind over et område, vil man kunne se fine formationer igennem hele frontens ydrekant som tydelig dokumentere at den er menneskeskabt og lavet af fly, derfor kan man i skyformationerne se helt lige kanter som ikke kunne ses før i tiden, tit ser en front ud som tegnet efter en linial, andre skyformationer ser ud som der er skåret i dem, eller de er revnet, det er tidernes tegn og det er unaturligt.

En fin transperant mælke hvid tynd hinde kan dække hele himlen, det er det som DMI så fint kalder for slør skyer, oftest kan det ses på radar systemer hvordan de bliver dannet fra fly og derefter driver ind over land ude fra havet. Når disse slør skyer er tilstede er luften somregl også tæt og tyk, effekten kan minde lidt om luften i et drivhus, når disse skyer er tilstede ser det ud som om himlen er klar, men ser man efter kan man godt se den hvide transperante farve. Solens lys bliver reduceret med over 50 procent, tydeligst ses det på jorden, hvor solen dog skinner, men på jorden er der meget mørkt og skyggerne står udflydende uden markante kanter fra træer og bygninger, hvis man ser nøje efter er det tydelig at se det ikke er naturligt, for de som kender den gamle naturlige himmel vi havde engang. Himlen kan være meget lys blå, nærmest reflekterende blå eller gennemsigtig mælke hvid og med en grumset hinde.

Grunden til det ikke er naturligt siger sig selv, ofte når disse slør skyer, eller denne kemiske hinde finder sted, har vi dårlig luft, dårlig cirkulation og høje temperature i forhold til normalen. Jorden afhjælper sig selv og kæmper for at finde sin naturlige cyklus, hun kan ikke ånde og kæmper en kamp som skaber klima forandringer, på grund af de fly som spreder deres partikler og udstødning direkte op under ozonlaget. Ozonlaget skal beskytte mennesket og jorden og er med til at rense vores atmosfære for dårlige og giftige aoersoler og partikler. Når jorden ikke kan følge med, derfor får vi oversvømmelser, storme og mange flere jordskælv. Moder jord hun reagere, og det vil enhver gøre der ikke kan få luft og ånde.

Tonsvis af nanoaerosoler fra fly skaber homogenitus skyer af chemtrails.

Dette syn på himlen kan man kun undre sig over, og nej det er ikke et fly der venter på tilladelse til at kunne lande.

Chemtrails indeholder store mængder af Barium. Det er også et af de metaller som gør at solens stråler bliver kastet tilbage i rummet, de skal reduceres i at give os sol og naturlig lys på jordoverfladen derfor bliver der en unaturlig mørke på jorden selv om solen syntes at skinne klart på himlen, det ses på skyggerne som flyder ud, de har ingen skarpe kontrast, til tider ses slet ingen skygger trods det ser ud som om solen står højt og klar på himlen. Årsagen er der findes tonsvis af fine små giftige aerosoler/partikler fra fly i atmosfæren.

Virkningen kan sammenlignes med et spejl der reflektere lys tilbage, når solen stråler tilbage til rummet, er der eksperter som David Keith der er professor på Harvard University og som også har været projektleder på HAARP i Gakona i Alaska. De mener at geoengineering/chemtrails kan afhjælpe den globale opvarmning, hvilket istedet vil fremme klimaforandringerne. Skyer dannet fra fly lyser for det meste meget mere op på himlen ved solopgang og solnedgang når solens stråler rammer dem, de lyser altid mere op end skyer dannet af vand støv/kondens dannet af atmosfærens fugtighed eller is krystaller når atmosfæren er kold nok.

Er flystriber farlige og hvad gør HAARP - ICECAT.

HAARP står for High Frequency Active Auroral Research Program. Her kan man skabe bølger af elektromagnetisme som ligner nordlys, men er menneskeskabt. Man kan transmittere igennem dettte og sende og modtage informationer og data, man overopheder områder i atmosfæren, vand og på land kan man sende bølger af elektromagnetiske bomber ned i jorden som kan forskubbe de tektoniske plader som i forvejen er i bevægelse mere eller mindre omkring de forskellige kontinenter på hele jorden. Derfor kalder man også HAARP et vejr våben.

Er flystriberne farlige for mennesker ? Ja.

Skaber flystriber over Danmark klimaforandringer ? Ja, uanset om man vælger at kalde det kondensstriber eller chemtrails, så dannes der menneskeskabte skyer. Partikler fra flyene drager andre partikler til sig som i forvejen er i atmosfæren, kort sagt virker disse partikler som en magnet på de partikler som kan være støv, aske fra vulkanudbrud, forurening og atmosfærens naturlige vand partikler. Kraften og varmen fra et fly danner en energi i atmosfæren, og denne reaktion skaber en overskyet dag, en hinde på himlen som jorden ikke selv naturlig ville have skabt. Det giver en tvungen ubalanceret cyklus for jorden som selv skulle kunne skabe vejret efter hvordan jorden har det, flyene skaber en respirator effekt.

Jorden vil langsomt udånde og det vil skabe flere katastrofer i form af jordskælv, kogende varme somre og måske katastrofer vi endnu ikke har set.

Hvilke konsekvenser giver det når flyvemaskinerne skaber kunstige skyer ? Reducering af solens lys, ændringer i fotosyntese, vitamin mangel, sløve og ændre opfattelsen af virkeligheden, små genetiske ændringer over tid, klimaforandringer og enorme forandringer i jorden og luftens temperatur, Jorden kommer ud af sin naturlige cyklus og skævheden i unaturlig skydannelse skaber klimaforandringer, jorden kan ikke ånde efter sin naturlige behov og selv regulere sit klima, giftige partikler som fremmer lidelser og skaber nye lidelser hos alt levende, også mennesker.

Hvorfor snakker politikere kun om klima, hvorfor gør de ikke noget ved det ? Fordi klimapolitik handler om penge og ikke selve klima problemerne, det skal bare se sådan ud.

Kan vi tro på det medierne og DMI fortæller os om ? Nej for det meste ikke, is krystaller har ofte været en god begrundelse, hvor vi egentlig taler om metal nano partikler som skal reducere og reflektere solens lys tilbage til rummet, Solhunde eller bisole var kun et arktisk fænomen før i tiden, i dag ses de langt syd på, og endda selv om temperaturen i vores atmosfære IKKE har grobund for dannelse af is krystaller. Så kan vi alle spørge om hvad det så kan være.

Chemtrails er det en sandhed eller en konspiration ? Da mange undersøgelser verden over har vist alt for unaturlig høje mængder af Barium, Strontium og andre kemiske stoffer i naturen, derfor er der god belæg for at det ikke handler om en konspiration, der er også fundet for høje værdier af metaller og kviksølv i mennesker. Det kan være en kombination af flystriberne og vacciner da de også indeholder kviksølv og aluminium.

Hvem sprøjter gift ud i atmosfæren og hvorfor ? Verdens rigeste mennesker, USA og England har stor indflydelse, der er mange penge i at kunne styre vores klima, det handler om menneskestyring og den globale økonomi, om vores forbrug og helbred. Bankerne, olie og benzin branchen, verdens største og mest omspændende virksomheder, medicinal industrien, microsoft.

Hvad er HAARP ? Et militæret elektromagnetisk eksperiment som har udviklet sig til brug som vejrmaskine som kan påvirke vejret ved at overophede områder i atmosfæren, elektromagnetiske impulser kan banke i jord områder og skabe kunstige jordskælv og tsunami. Der sendes mikrobølger fra disse anlæg som ved første øjekast kunne ligne en helt normal transformator station, men ser du efter ser det helt anderledes ud. HAARP i Alaska ved Gakona siger man er lukket, men i dag har de fleste lande ét eller flere HAARP anlæg.

Hvad har HAARP med chemtrails og vejrmanipulation at gøre ? HAARP er et led i vejrmanipulations programmet og en tæt del af hele helheden i at mennesket skulle kunne styre vejret. At mennesket skulle kunne bruge HAARP som et våben til at kunne skabe natur katastrofer skabet af militæret og vores ledere. HAARP i Alaska var også det de så ofte talte om i 80erne og blev omtalt både som våbenskjoldsprogram og et stjerne krigsprojekt om du kan huske det. Men det var egentlig noget helt andet, og det ser vi i dag.

Kan HAARP virkelig lave menneskeskabte jordskælv ? Ja.

Er HAARP, ICECAT og LOFAR det samme ? Uden at gå i detaljer, i det store hele, ja.

Du kan her på siden finde svar og få information om nogle af dine spørgsmål. Vi arbejder hårdt for at frigive så meget information vi kan indsamle og som har relevans for en masse spørgsmål. Vi opdatere løbende denne side med ny tilkommende informationer.

MYSTISK RØD REGNBUE. Spaceweather (NASA) mente på et tidspunkt at årsagen var små fine partikler fra vulkan støv, men da dette fænomen blev mere synbart over hele verden og ikke i forbindelse med vulkanudbrud, blev der ikke talt mere om årsagen til de røde regnbuer. Det nye fænomen er fuld af tomme teorier og påfund, det samme gælder for DMI. Vi ved alle ganske udmærket at vores luft er fyldt med giftige partikler fra de riges bord og de store virksomheder.

Skal konspirationsteoretikere have en på den lysende lampe af lederne og medierne.

Skal konspirationsteoretikere have en på den lysende lampe af lederne og medierne eller skal de pakkes ind i sølvpapir fordi mange af dem kom før videnskaben og medierne med mange af de konspirationer vi har set gennem tiderne. Videnskaben skulle bevise mange af konspirationerne og de blev gale på konspirationsteoretikerne over at der var noget sandt som videnskaben ikke kunne bevise, men senere fandt man kernen i hele dette system. Derfor er nogle af de store konspirationsteoretikere blevet udskældt for at kunne fortælle noget videnskaben først har fundet ud af mange år senere. Og som jeg selv har sagt og som mange andre har sagt, hvad sagde jeg. For nogle mennesker er videnskab logik og en del af virkeligheden, derfor er det ikke videnskab. Ikke alt videnskab kan dokumenteres, så har vi en konspiration ifølge videnskaben. Vi har samme problem med hensyn til de små borgelige medier og lederne, det er samme mønster det køre på.

Så vi kan ligeså vel vende sølvpapirshatten rundt og sige at vi er blevet givet denne hat fordi videnskaben ikke ved alt og fordi medierne lederne og forskerne ikke vil sande at nogle ting ikke kan bevises fordi de er som de er, og kan de bevises så er det ofte længe før videnskaben fandt ud af det. Det vil de ikke vide.