Mikrobølger griller os alle langsomt. Hvorfor er dette projekt så vigtig, hvor mange penge bliver der brugt på at sætte de dødelige master op og hvilke konsekvenser vil det have på alt liv og naturen. Bor du i et område som ligner indersiden af en tændt mikrobølgeovn. Har du styr på om du er påvirket, har symptomer i kroppen og hvor mange mobilmaster der er omkring dig. Måske skulle du være mere opmærksom. Det er nemt at få øje på hvad elektromagnetisme fra disse master gør ved dig. Måske har du symptomer men ved ikke hvorfor. Find svar og find ud af det. Velkommen til www.farligemobilmaster.dk

Er mobilstråler farlige? Er mikrobølger farlige? Mon ikke de er det.

Hej. Velkommen til farligemobilmaster.dk. Her på siden vil du finde informativ viden omkring helbred og sundhed inden for emnet mobilmaster, mobiltelefoner, strålefare og konsekvenser af brug/og opholde sig konstant i mikrobølger/stråler fra mobiltelefoner og mobilmaster. Hvad er muligheden for at udvikler problemer med helbredet og hvilke symptomer viser sig på børn og voksne.

Det materiale som jeg har valgt at bygge op her på siden, er gennemgået materiale fra forsøg og påviselige forskningsresultater udført af seriøse forskere og professorer, jeg har valgt at dele denne viden om emnet her på farligemobilmaster.dk

Da det er svært at finde gode dybe forskningsresultater dansk og som ikke er manipuleret eller ikke er undersøgt af mobilselskaberne selv, springer vi disse useriøse undersøgelser over da de ikke er brugbare, de er forældede, dybe undersøgelser har ikke været det som der er gået flest ressourcer til i Danmark.

Materiale er opsamlet fra Tyskland, Østrig, Schweiz, England, Holland, Irland, Sverige og USA.

Der indgår også et link her på siden som er et mere særskilt emne, det link omhandler de muligheder og konspirationer som mange ude på internettet har for øje og mistanke om, og som nødvendigvis ikke behøver at være fejlagtig eller misvisende. Men man kan som enkelt individ selv tage stilling til disse muligheder under Konspirationer.

Vi vil her på siden også komme nærmere ind på el overfølsomhed/el allergi som også hedder EHS. vi ser også nærmere på hvorfor EHS er en godkendt lidelse i Sverige og andre lande men ikke i Danmark. Danmark er desværre et uland på det punkt, og det er vi både i erkendelse og forskning, Danmark er på et plan hvor man vil kalde el allergi for sindssyge eller psykosomatisk det gjorde man også om så meget andet i det 1600 år hundrede.

På WHOs liste er mobilstråling næsten på højde med rygning, men dog erkender sundhedsstyrelsen i Danmark ikke dette trods at der er mange dokumentationer på dette fra udelandet.

I Østrig er trådløse netværk forbudt, i Tyskland kæmper man for at holde styrken på mobilmasterne på 2G men enkelte steder er det overskredet med 3G trods reglerne i Tyskland siger den ikke må overstige. Flere informationer fra udelandet hvor eksperter og forskere advare mod mere end 3G og at 5G er noget der ligner et våben som kan give grufulde konsekvenser. Det kommer vi nærmere ind på.

Tak for din interesse, da dette emne vedrøre os alle, dyrene og hele naturens biologiske sammensætning.

Mobilstråler er farlig som dødbringende gift.

I Danmark er denne stråling ikke anerkent som potentiel farlig, trods mange undersøgelser i både Tyskland, Frankrig, Sverige, Rusland, Italien og Østrig, videnskabeligt har dokumenteret i flere rapporter at det er mere farlig end man havde regnet med. I Østrig er offentlig trådløs internet total forbudt, og regeringen ser meget strengt på dette, da man ikke ønsker at disponere mennesker for mikrobølger. Der er regler på grund af stærke påvisninger og dokumentation på forskning.

Eksperter advare mod 5G. Eksperter mener, at de nye 5G-celletårne - mobilmaster er farligere end andre master, hvilket vil skabe en helt ny vifte af sundhedsmæssige problemer for alle mennesker. 5G mobilmaster er farligere end andre mobilmaster på grund af den kortere længde millimeterbølger (MMV), der kræves for at understøtte båndbredden. 5G telefoner og 5G wifi i hjemmene, vil give konsekvenser som dødbringende gift forklare flere forskere og læger rundt omkring i verden. Læs mere i symptomer om hvorfor.

5G kan blive potentielt farlig for menneskeligheden.

Det nye 5G netværk er ikke lavfrekvente bølger, de er endnu mere farlige. 5G er Millimeterbølger MMW'er i stedet for mikrobølger, som de tidligere generationer har haft. 5G bliver mellem 10 til 100 gange hurtigere og kraftigere end 4G. Det begynder at ligne noget der minder om et våben, derfor skal vi til at tage dette mere seriøst end nogensinde her i 2019.

 

Nervesystemet og nerve trådene i kroppen er elektriske, en naturlig menneskelig elektromagnetisme som vi skal have for at kunne eksistere. Tanker og hjernen består også af elektriske impulser. Det vil sige at huden også indeholder nerver og meget små mekanismer som har forbindelse til nervesystemet, og hele dette system er elektrisk, sagt meget groft. Elektromagnetisme drages af strøm og andet elektromagnetisme, faktisk som magneter der drager hinanden. 5G er så lav en frekvens i sin bølgeform og så fin men også meget mere farlig, da den bliver mere følsom og finder vej til andet end mobiltelefonen, bland andet menneskets nervesystem igennem nerverne i huden.

Kirsten tåler ikke mikrobølger.

Mikrobølger er ikke sunde at være i nærheden af.

Mikrobølger er ikke sunde at være i nærheden af, og disse stråler er heller ikke ufarlige. Det vil påvirke vores organisme og trivsel da det er en konstant påvirkning, for de fleste mennesker fra fødsel til død, igennem hele livet. Snart vil vi komme til at se konsekvenser og kende til de biologiske forandringer som vil give både et livskvalitetsproblem og et stort samfundsproblem. Der er på nuværende tidspunkt skrevet flere rapporter om undersøgelser på forskningsresultater og synbare konsekvenser på både mennesker og naturen, som er konstateret på grund af målbart overophedning ved celletårne som afgiver elektromagnetisk stråling til mobiltelefoner.

 

Flere sygdomme og autoimune lidelser på grund af stråling fra telefoner og mobilmaster.

Tidligere var der kun antenner, der udsendte stråling på 2G (GSM900MHz, GSM1800MHz), og nu har vi yderligere antenner 3G (UMTS 2100MHz) og 4G (1800MHz eller med flere forskellige frekvenser) alle er med forskellige bølgeformer og med mere eller mindre ukendte virkninger på mennesker.

Denne tendens vil fortsætte i de følgende år med nye, hurtigere og kraftigere antenner, der tilføjes til det eksisterende mobilmast netverk og uden at stoppe strålingen fra de eksisterende master med 2G, 3G, 4G. Det nyeste er 5G.

Vi vil begynde at se nye lidelser, autoimmune sygdomme, nervelidelser, spasmer, og flere tilfælde af akutte uforklarlige muskelkramper, forøget stress og kronisk trætheds syndrom på grund af mikrobølgernes pulserende effekt på nervesystemet- immunsystemet, og vi vil se en absolut forøgelse i tilfælde af kræft på 70 procent de kommende 8 år.

Det er ikke sikkert din læge vil acceptere denne forklaring, og i stedet henlede dit forslag til en psykiatrisk diagnose. Desværre bliver der ikke i Danmark taget hensyn til forskning på området fra resultater fra udelandet. Og undersøgelser i Danmark er begrænset eller slet ikke udførte i praksis selv om der er lavet manipulerende journaler uden undersøgelser som kun formoder, og som skal overbevise danskerne om at det er ufarligt med en 5G mobilmast i nærheden. Der burde være mange mennesker der snart burde kunne få kæmpe erstatninger og undskyldninger fra systemet.

Det ser ikke sådan ud lige nu, men det bliver sådan, og det vil komme til at koste Danmark mange kroner, det vil blive meget dyrt. Nyeste forskning i USA Irland og Tyskland viser foruroligende resultater på helbredet på alt levende også mennesker, og 5G vil vise helt nye resultater af konsekvenserne af at blive bestrålet med mikrobølger af disse styrker og frekvenser.

Her er en skorsten midt i Hjørring by gjort til en mobilmast. Hvorfor skulle man dog bruge tid og penge på at kamuflere disse mobil sendere, det virker underligt.

4G og 5G er navnet på en ond dæmon.

5G er navnet på den ene mobil dæmon, bag ved 5G står djævlen selv i form af dit mobilselskab. Det er individuelt hvad det enkelte menneske vælger i livet, men at vælge et giftemål og gøre 4G eller endda 5G til sin brud, en dæmonisk besættelse. Samfundet står med et meget stort problem, ikke kun med hensyn til sundhed men også med hensyn til samfundets udvikling og den menneskelige udvikling.

Test af 5G mobilmaster i Holland endte fatalt for mange fugle. Bekræftet.

I Holland har man afprøvet 5G mobilmaster, det var der ikke nogle der talte om før fornylig hvor flere hundrede fugle faldt ned fra himlen. Med stor undren blev disse fugle hurtig samlet sammen i store sække og sendt til grundig undersøgelse. Nej det var ikke fugleinfluenza, det var ny opstillede mobilmaster der var blevet afprøvet på samme tid i samme område hvor fuglene faldt. På fuglene kunne man se små indre skader af påvirkning af mikrobølger / millibølger.

  • Massedød af fugle i Haag i Holland.

  • Fuglene bliver hurtigt samlet i sække.

  • En død fugl på vej til undersøgelse.

  • Død fugl skal undersøges samme dag en ny mobil mast er blevet testet i samme område.

  • Her bliver fuglen undersøgt, efter grund undersøgelse finder man fuglene påvirket af mikrobølger som har opvarmet fuglene, nok til død, fra en 5G mobilmast test i Haag.

Mobilstråler griller os alle.

Lad os slå fast at en mikroovn er farlig, især hvis vi kunne åbne lågen mens den var i gang med opvarmning (ofte er lågen alligevel ikke tæt, og udgående stråling fra ovnen lever ikke op til reglerne i de fleste hjem)

Det der sker ved alle de mobilmaster vi har i Danmark er i princippet samme situation, det er en meget alvorlig og alarmerende situation Danmark er i. De sidste 7 år har teleselskaberne og kommunerne haft meget travlt med at sætte mobilmaster op på ethvert hustag efterhånden, og antallet af master i Danmark er i kraftig stigning. Men ikke nok med der kommer flere master, styrken bliver også forøget mere og mere.

Mellem hver G har vi et interval som skeler om det er 3G eller 4G, det samme fra 5G til 6G, selv om der dog ikke endnu er noget der hedder 6G, er det nok kun et spørgsmål om tid før vi får 6G, til den tid vil jeg næppe og nødig opholde mig i Danmark som sammen med USA er et af de mest eksperimenterende lande inde for telekommunikation og i at bestråle befolkningen med mikrobølger under overvågning, alle symptomer og nye lidelser som ser ud til at være af psykisk art set med lægens øjne bliver nøje overvåget af kommunerne, teleselskaberne og politikerne, uden du får noget at vide om det.

Kan du forestille dig at der kan skrues op i styrke på disse master, det kan der og de gør det. Men kan du forestille dig at der kan skrues så meget op at du pludselig mærker en priklende strøm igennem hele kroppen. Og kan du tænke dig til at de øger strålingen af mikrobølger endnu mere end bare kriblen i kroppen. De kan gøre det, og der er større grund til at frygte mobilmasten end atom og terror, for mobilmasterne udøver terror mod befolkningen.

Mange mennesker kommer til at stå til regnskab. Ikke mindst politikere sundhedsvæsnet og mobilselskaberne.

Hårdt ramt af EHS og flere mennesker vil få denne lidelse.

EHS. El allergi. Elektro Hyper Sensitivitet.

Nogle skal stå til ansvar for de konsekvenser det giver, og der sidder mennesker både ved sundhedsstyrelsen, politikere, tele selskaber og mobil selskaber, og bestemt nogle højere oppe på grenen som trænger til en stor røvfuld. Lægelig misinformation, sundhedsstyrelsen negligering af farligheden og mere.

De lidelser og nye sygdomme som vi ser dukke op i vores samfund og som lægerne ikke kender noget til, ikke mindst ses mange flere mennesker med dysfunktion og autoimmune lidelser hos flere personer end nogensinde. Det er kun begyndelsen til forandringer i celler og endda genetisk bliver mennesket påvirket.

Humør svingninger negative tanker uro og tinnitus, i værste fald kan elektromagnetisme fra mobilmaster føre til svære depressioner og aggressiv adfærd.

Det er ikke kun mobil masterne der ændre livet omkring os det er også selve telefonerne, som virker som små mobilmaster i vores hjem, og en mobiltelefon konstant i hånden eller ved siden af puden hver nat, giver ikke gode resultater for at afstresse eller en god nattesøvn, det kan give drastiske og endda fatale konsekvenser.

Det er bevist at børns udvikling hæmmes og genetiske ændringer kommer til at præge barnets adfærd som voksen. Børn er også senere og måske allerede i ret tidlige voksen år blevet meget mere disponibel for kræft, da børn og unge mennesker er i udviklingsfasen og meget mere modtagelige.

Foreningen for EHS - ELEKTRO HYPER SENSITIVE.

elektrosmognejtak.dk

Her finder du information //www.ehsf.dk hvis du har mistanke om at du har EHS, Elektro Hyper Sensitivitet.