Konspirationer og sund fornuft.

Konspirationsteorier opstår når noget er uklart og når der har været for meget usikkerhed omkring en sag, situation, hændelse som ikke er opklaret, eller at der gennem opklaringen er for meget tvivl og modsigelse. Mange konspirationer er mulige at opklare, men da man ofte som medierne vælger at informere uden om sagens kerne og ikke giver manglende oplysninger. Når ubesvarede vigtige spørgsmål ikke bliver besvaret får de fleste mennesker helt naturlig en tanke om at der bliver talt usand.

Mennesket er sådan indrettet at vi har en egenskab der hedder nysgerrighed. Vi begynder straks at undersøge det vi har mistanke om, hvad er det her, hvad sker der her. Når spørgsmålet ikke bliver besvaret og sagens sammenhæng ikke stemmer overens er der åbnet op for mange mulige konspirationer og så begynder det.

Det er sundt at stille spørgsmål til alle de falske informationer vi hver dag bliver pumpet med fra nyheder på vores mobiltelefoner fra autoritære højtstående kilder, som ofte dækker over helt andre ting end sandheden.

Det betyder vi ikke kan stole på mange af de autoriteter som har fri taletid i de offentlige medier. Mennesker hopper i med begge ben hver gang, de tror og sluger alt hvad der bliver fortalt. Det er trist og heldigvis begynder flere at kunne se at vi også her i vesten har propaganda og et demokratisk diktatur. Det har været sådan i lang tid, og flere får øje på det.

Konspirationer behøver at være usande.

Konspirationer kan også komme sig af at man ser eller oplever noget som ikke kan forklares og som kan være et sjælden fænomen der bare ikke har nogen forklaring.

Menneskets natur vil gerne have noget at forholde sig til, nøjagtig på samme måde som med de ubesvarede spørgsmål. Der skabes mange konspirationer, det er en sund holdning og det viser at mennesket ikke er ligeglad med hvad der sker og at man er arrangeret, også selv om det ganske vist kan være i det mere udsædvanlige.

Politikernes tågede og usammenhængende udtalelser er bevidst sagt sådan for at de kan manipulere, herfra bliver der også skabt konspirationer. Konspirations tanker findes mere eller mindre i os alle, det er en helt naturlig evne at kunne konspirere over noget, altså fundere eller tænke over noget, og skabe noget ud fra det der bliver tænkt. I 1970 erne var det et helt normalt ord at bruge når man tænkte meget over noget, så lærte man i skolen at man konspirerede over noget.

Dette ord forsvandt og var næsten helt væk sidst i 80erne og der blev ordet konspirere mere erstattet med ordet fundere. Ordet konspiration er et meget gammel ord og der er hverken noget nyt smart eller hip over det.

Tværtimod behøves ordet heller ikke være negativt ladet, da ordet konspiration sprudler af sundhed, liv og nysgerrighed, ordet er fuld af opdagelse og spænding, tit i relation til det de kloge modsiger sig selv med, eller de spørgsmål vi ikke får svar og beviser på. Beviser kan aflive mange konspirationer, men så længe beviserne kan modbevises må der findes andre alternativer i form af konspirationer/funderinger eller gode gennemtænkte mulige løsninger.

Da man i gamle dage så ordet konspiration som noget sundt og fornuftig, er ordet igen kommet tilbage med en helt misforstået betydning og en negativ klang. Det er ikke virkeligheden og det er ikke ordets sande betydning. Opfang ordet i positiv betydning så vil alufolie hatten ikke trykke mere selv om det nu ikke er så slemt med sådan en på. Det ser ud som om det gør hjernen klar og fri.